fredag 23 januari 2009

Energi- och konfliktlösning

Det går inte att se Rysslands senaste gasutspel på något annat sätt än som en renodlad säkerhetspolitisk konflikt. Folk och Försvars rikskonferens pågick under veckan. EU-ministern Cecilia Malmström (fp) påpekade där i sitt anförande att en mycket viktig roll för EU är "att förebygga och samordna krishantering". Den uppgiften hamnar på Sveriges lott under ordförandeskapet under andra halvan av 2009.Ryssland har kapacitet att utgöra ett reellt hot mot Europa och har hittat en ny angreppsmetod. Det nederländska bolaget Gasunie har nyligen bönat om att Nord Stream - där Gasunie äger 9 %; Gazprom 51% och tyska Wintershall och EON 20 % vardera - ska få dra gasledningen genom Sveriges ekonomiska zon. När miljöaspekterna åsidosätts bör ett säkerhetspolitiskt förhållningssätt komma in. Annars får Ryssland möjlighet att sanktionera sin framtida gastillförsel genom svensk försyn. Ett unisont nej till Nord Streams gasledning genom Östersjön är det enda säkerhetspolitiskt logiska svaret - miljökonsekvensbeskrivningen är irrelevant i det sammanhanget.

Folkpartiledaren Jan Björklunds utspel under Folk och Försvars rikskonferens möttes av kritik, bland annat från moderaten Karin Enström.
I övrigt hoppas jag att USA:s 44:e president Barack Obama och hans administration ska lyckas förena energi- och konfliktlösningar, varesig det är i Europa eller Mellanöstern. Starka kvinnan och utrikesministern Hillary Clinton har en ordentlig utmaning framför sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar