onsdag 14 januari 2009

Frihetsindex

Liberaler har en stark tilltro till individens rätt och en mångfald av lösningar, t.ex. när det gäller att välja skola. Det bör även gälla i energifrågan. Utan att gå in på miljökonsekvenserna av uranbrytning, användning och slutförvaring finns det en etisk aspekt som inte får glömmas bort.

Kärnkraft är förvisso energieffektivt, det rättfärdigar inte att en del kärnbränsle till svenska reaktorer hämtas från länder med tvivelaktiga regimer, när det gäller demokratin. Ska vi utveckla kärnkraften i Sverige borde vi möjligen ta ansvar och starta kommersiell uranbrytning runt Vänern och Vättern, och i vissa norrländska fyndigheter. Prospektering pågår.

Ryssland är den tredje största exportören av uran till svenska kärnkraftverk, efter Kanada och Australien. Läs om det politiska läget i Ryssland i Freedom House's rapport som publicerades den 12 januari.

En mångfald av energilösningar inklusive förnyelsbara energislag är mest liberalt. Och svenska kärnkraftverk ska inte drivas av odemokratiskt bränsle.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar