måndag 7 december 2009

Cordon Sanitaire - inte bättre i Malmö

Det har tydligen blivit dags igen för onyanserad mobbingpolitik men en tillämpning av cordon sanitaire kommer aldrig att fungera bättre i Malmö än på andra platser i Europa. Folkpartiet i Malmö har enats om att motarbeta ett annat parti i alla frågor, även i sakpolitiska frågor som inte rör exempelvis främlingsfientlighet. Björn Lagerbäck (fp) hänvisade till Luthers devis att "goda gärningar inte räcker för att göra en människa god. Den som utför handlingarna måste också vara god". Det är djupt olyckligt att blanda in en så subjektiv bedömning som den av "godhet" i en politisk diskurs och främjar inte tolerans på något plan.

Imorgon i Stockholm tar Seved Monke med flera itu med hur vi bemöter xenophobi, har du möjlighet så kom gärna och bidra med dina infallsvinklar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar