fredag 10 april 2009

Långfredag med havsmiljölobbyn på Rainbow Warrior

Plats: Rainbow Warriors kajuta, långfredag. Stenpiren, Göteborg. Från vänster: Isadora Wronski - havsmiljökampanjen i Sverige; Dima Litvinov - havsmiljöbeskyddare i Norden och jag. Kaffet var gott och mjölken ekologisk. Bild på skeppet syns i fonden.
Tänk att den här långfredagen skulle bli så otippat intressant! Greenpeace eget flaggskepp Rainbow Warrior ligger för ankar vid Stenpiren i Göteborg. Jag promenerade dit i strålande aprilsol och träffade Isadora och Dima. Fördelen med erfarna lobbyister är att de kan leverera sitt budskap kort och konsist så att även lekmän förstår. Att vi dessutom hade rätt kul också trots budskapets allvar syns väl på bilden.

Dilemmat är att Sverige eventuellt bryter mot habitatdirektivet på vissa platser. Mer konkret vill miljörörelsen rädda Fladen och Lilla Middelgrund i den svenska ekonomiska zonen från kommersiellt fiske genom att plantera trålhinder. Det betyder att man sänker stenar som trålarna fastnar i om någon (läs = en dansk fiskare) försöker tråla i det marina reservatet.

Lördag om en vecka träffar jag Staffan Danielsson, kampanjledare för det marina projektet på Greenpeace, när vi håller årsmöte i riksdagens förstakammarsal med Gröna Liberaler (fp). Jag hoppas på fortsatt dialog och väntar med spänning på augusti då miljölobbyn planerar ett event när stenarna ska ned i havet. Det är mycket intressant när två EU-regelverk krockar med varandra. I det här fallet är det konflikten mellan fiske i den ekonomiska zonen och Natura 2000-målen.

Lobbyism är bra när man får nya vinklingar på befintliga problem. Fortsättning följer.

2 kommentarer:

 1. Det är alltid trevligt att träffa engagerade politiker! Speciellt eftersom det är just politikerna som måste ta sitt ansvar för den marina miljön.

  I väntan på att politikerna vaknar och agerar, utför Greenpeace bevarandeåtgärder för att skapa ett fysiskt skydd för två känsliga, unika och hotade marina områden i Kattegatt - Fladen och Lilla Middelgrund. Trots att Länsstyrelsen har identifierat fiske som hot mot miljön i dessa Natura 2000-områden, har inte myndigheterna lyckats stoppa det. Nu gör Greenpeace det genom att placera trålhinder på havsbottnarna där. Vi beskriver projektet grundligt på www.greenpeace.se/mkb

  När yrkesfiskare, sportfiskare, forskare, miljöorganisationer och allmänheten alla är överens om att myndigheterna misslyckats att skydda våra hav på grund av brist på politisk vilja och initiativ känns det extra viktigt att träffa dem enda som har makt att förändra situationen - våra politiker.

  Den svenska regeringen säger att havsmiljön är "en prioriterad fråga", trots det klarar man inte ens av att skydda de fåtal marina Natura 2000-områden som man är skyldiga att göra i enlighet med EU:s habitatdirektiv.

  Eskild Erlandssson måste agera för att EU kommissionen ser till att EU:s jordbruksministerråd inför ett förbud mot destruktivt fiske på Fladen, Lilla Middelgrund och alla andra Natura 2000-områden där fisket identifierats som ett hot mot bevarandet av den marina miljön.

  Dessutom måste regeringen arbeta för att förändra EU:s befintliga regelverk som inte tillåter enskilda medlemsstater att skydda Natura 2000-områden från destruktivt fiske inom sin ekonomiska zon.

  Man bör inte behöva gå hela vägen genom ett krångligt, byråkratiskt och politiskt komplicerat maksineri för att skydda havsmiljön!

  Den nyligen påbörjade reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik och det kommande svenska ordförandeskapet ger ett perfekt tillfälle att göra just detta.

  Tack för att du kom och besökte oss Annika! Nu vill vi se dig agera inom ditt parti för en radikal förändring av havsförvaltningen.

  Isadora Wronski
  Ansvarig för havsfrågor på Greenpeace

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera