fredag 14 maj 2010

SÄPO och sparat avlyssningsmaterial

Ett av mina favoritprojekt i den politiska sfären rör opengov-initiativ, helt enkelt bättre öppenhetsprinciper för staten gentemot medborgaren. De två SÄPO-exemplen nedan stärker mig i min tilltro till behovet av en bättre insyn i den statliga apparaten än den vi har nu. Bättre transparens är önskvärd, SÄPO.Rapport avslöjade nyligen (se klipp ovan) att de handlingar som förts över till Riksarkivet från SÄPO har gått att begära ut från vem som helst.

Och vad menar SÄPO med det här (?!):Emma Opassande skriver mer utförligt om att SÄPO systematiskt låtit bli att förstöra avlyssningsmaterial, samt hänvisar till Mikael Nilsson för mer fördjupning. Anna Troberg och HAX skriver, liksom alltid utmärkta Mark Klamberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar