fredag 20 mars 2009

Världsvatten, EU-toppmöte och heliga stolen

Imorgon deltar jag i en miljödebatt i Göteborg i samband med världsvattendagen tillsammans med representanter för alla politiska partier. Min förhoppning är att vi ska kunna lyfta EU-dimensionen ordentligt eftersom inget lokalt miljö/klimat/energi-program kan få något ordentligt genomslag utan gemensamma krafttag.

Toppmötet i Bryssel igår och idag handlar bland annat om ekonomin och förberedelserna inför G20-mötet. Obama kommer att spela en viktig roll både på G20-mötet den 2 april och i Köpenhamn i december då det nya klimatavtalet ska förhandlas färdigt.

Vatikanens hemsida kan jag inte hitta något som rör påvens afrikaresa och kondomer, pedofilskandaler i världen, eller den incestuella våldtäkten och påföljande exkommunicering i Brasilien. Det går däremot bra att hitta information om exkommunicering som rört biskopar. Lena Andersson skriver i sin krönika i dagens utgåva av Fokus om ett katolskt samtal. Jag är inte riktigt så agnostisk som Andersson men jublar alltid högt åt hennes intellekt och skarpsinne.

1 kommentar:

 1. Hej Annika,

  Angående Lena Anderssons novell under "Signerat" i Fokus 20 mars 2009: Vad är det för intellektualitet och skarpsinne med att skriva en novell i journalistisk form med känsla av sanningsanspråk och fylla den med lögner i munnen på en nu levande människa (Påven Benedict)på en glidande skala? Det är lätt att tro att det är ett verkligt reportage, det innehåller ju falska uttalanden av en verklig nu levande person. Det känns ju mest som inledning av hets. Det påminner om hur den stigande hetsen och förtalet mot judarna under 30-talets depression växte fram och kulminerade i det mest fasansfulla människor i kollektiv genomfört - förintelsen. Försiktigt ökande press och rationellt och trovärdigt tonläge av intellektuella i samhället, så var det gällande judarna, då under 30-talets depression. Nu sägs vi gå in i depression igen - försöker man upprepa historien här fast med katolikerna som syndabockar för allt ont denna gång?

  För övrigt så har den Brasilianska biskopskonferensen uttalat att den 9-åriga och våldtagna flickan i Brasilien, hennes mor och de aktuella läkarna inte är exkommunicerade. Den ärkebiskop som gick ut med detta gjorde fel när han förklarade att de var exkommunicerade från sakramenten. Förmodligen har ärkebiskopen ifråga inte läst på ärendet ordentligt innan han uttalade sig. I ett val om vem som skall få leva – barnet i mammans mage eller mamman själv - så är valet enbart mammans (eller som i detta fall med en minderårig mamma omgivande behörig auktoritet som mammans mor och insatta läkare), detta är Kyrkans allmänna hållning i sådana frågor. Härmed finns ingen anledning för Påven eller någon annan officiell person inom Vatikanen att uttala sig i saken. Läs mer om detta på www.katolskakyrkan.se.

  Sedan för information. Exkommunikation är ingen "bannlysning" eller liknande som Kyrkan utfärdar hit och dit över människor. Exkommunikation innebär att en katolik inte längre kan/bör ta del av sakramenten inom Kyrkan, främst nattvarden (även kallad kommunion). Personen är naturligtvis fortfarande som vilken annan människa som helst välkommen att delta i mässa/gudstjänst, böner, församlingsaktiviteter etc men kan inte ta emot själva nattvarden innan någon biskop (tex biskopen av Rom, dvs Påven) eller en därtill förordnad präst hävt exkommunikationen. Förklarad som exkommunicerad från sakramenten kan en katolik endast bli pga av sina egna handlingar. Om jag som gift man tex skulle vara otrogen mot min fru så skulle jag i egentligen mening vara exkommunicerad från att ta emot sakramenten, ovärdig att ta emot dem, även om ingen nattvardsutdelare, präst eller biskop visste om det och vägrade mig. Ytterst är detta alltså en samvetsfråga mellan individen själv och Gud. Om man inte alls tror på Gud och dessutom inte är katolik så är en exkommunikation egentligen en helt ointressant företeelse som inte påverkar individens liv. Kyrkan gör inga anspråk på och får inte göra några anspråk att bestämma och styra i människors liv. En grundbult i den Katolska tron är att Gud av sann kärlek har gett människan en fri vilja att alltid välja väg själv. Kyrkans uppgift är att tolka Guds vilja med människan och våra val och kommunicera denna vilja till människorna genom Kyrkan. Flera Miljarder människor (muslimer, kristna och Judar) tror eller är övertygade om att det finns en Gud som älskar och vill hjälpa oss människor att uppnå fred, frihet och mat åt alla på Jorden för alla människor. En del andra verkar tro att Barack Obama är en sorts Gud. Många människor tror att de själva med säkerhet vet vad människan behöver och därmed gör de sig själva till gudar - Stalin och Hitler hörde till den skaran människor.

  Svensk Katolik som hoppas slippa uppleva förföljelse i Sverige under min livstid

  SvaraRadera