tisdag 22 juni 2010

CSR - Corporate Social Responsibility och #openCORP - folkrättsbrott och Lundin Petroleum

Tankarna går osökt till Sarah Palin's Drill Baby Drill och BP:s hemska krishantering när man skriver om olja. Svanberg hittar du längst ned, under länkarna, där talar han om den lilla människan.Jag har tidigare aviserat att jag kommer driva frågor om öppenhet och transparens på temat #openCORP, jämte andra viktiga frågor som #openGOV och nya favoriten #openNGO. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som på svenska blir företagens samhällsansvar eller medborgaransvar. Jag använder den engelska förkortning CSR eftersom det är ett vedertaget begrepp.

Fallet med Lundin Petroleum är bra exempel på vad öppenhet kan betyda för ett företag. Företaget har givetvis, som det anstår en multinationell bjässe, upprättat en egen uppförandekod. Den finns att läsa på engelska och svenska, kan rekommendera den engelska texten för tydlighetens skull.
Men, uppförandekoden har inte hindrat Lundin Petroleum från att just nu vara föremål för en förundersökning. Det här öppna brevet (på svenska) skickades ut till aktieägarna den 8 juni 2010 från Lundin där de dementerar all eventuell inblandning i otillbörlig verksamhet. Ett citat som sticker ut:

"Vi är starkt övertygade om att vår verksamhet bidrog till fred och utveckling i Sudan."

Lundin Petroleum var aktiva i Block 5A-koncessionen i Sudan. Organisationen ECOS publicerade rapporten UNPAID DEBT i början på juni om Lundin i Sudan från 1997 - 2003 och deras avsaknad av CSR där. Ärendet har till och med kommit upp som fråga i Nederländernas parlament, den 11 juni 2010, eftersom det verkar finnas en koppling mellan nederländska regeringen och Lundin Petroleum. Frågorna på engelska. Den här kopplingen är intressant eftersom det verkar som om Lundin-koncernen var bolagsregistrerat i Nederländerna under perioden 1997 - 2003. Jag har just hittat informationen om att Lundin har registrerat ett antal bolag i nederländska bolagsverket. Länk. Bolaget Lundin Sudan B.V. är ett av dem och finns liksom övriga bolag registrerade med säte i Den Haag.

Förundersökningen leds av Kammaråklagare Magnus Elving vid den Internationella Åklagarkammaren i Stockholm. (Länk till pressmeddelandet igår den 21 maj).

* * *

Har företaget Lundin Petroleum gjort sig skyldigt till folkrättsbrott? Och svaret är ja, är utrikesminister Carl Bildt i så fall delvis ansvarig? På sin egen blogg redovisar Bildt och hänvisar till en utredning från 2003. Det är viktigt att hålla isär begreppen. Så här förklarar Mark Klamberg Juridikbloggen:

"Kommentar.
En utredning avseende folkrättsbrott är naturligtvis mycket allvarlig. Det kan dock finnas anledning att hålla begreppsapparaten i ordning. I ett tidigare inlägg kommenterade jag att flera förväntar sig att ett eventuellt åtal ska omfatta brott mot mänskligheten, en brottsrubricering som (tyvärr) saknas i svensk lagstiftning.

Idag talar Peter Eriksson (mp) om folkmord, ett brott som förvisso finns i svensk lagstiftning, men åklagarens utredning avser inte folkmord. Åklagarens utredning avser folkrättsbrott. Om man inte vill använda den rubricering som följer av lagstiftningen så är det ändå korrekt att som Hans Linde (v) gör, kalla det krigsbrott eller krigsförbrytelser. Folkrättsbrott definieras i lagtexten som en svår överträdelse av avtal eller allmänt erkänd grundsats (sedvana) som rör den internationella humanitära rätten (krigets lagar). I andra sammanhang benämns det som krigsförbrytelser, t.ex. i Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen, vilket naturligtvis är allvarlig brottslighet."

* * *

Den 31:a mars 2003 sålde Lundin sin andel i Block 5A i Muglad Basin, 40.375%, till en summa av drygt 142.5 miljoner USD. Dåvarande VD Ashley Heppenstall uppgav då att koncernen skulle behålla sin andel i Block 5B. Med Heppenstalls egna ord:
"We have an excellent relationship with Sudan and its people and intend to maintain our interest in Block 5B which we believe has significant potential for major discoveries as the Muglad Basin is further developed." (Källa: OilVoice)

Oavsett vad som händer med förundersökningen mot Bildt så verkar det finnas fullgoda skäl för att undersöka Lundin Petroleum ytterligare. Fortsättning följer.

Mer:
Långt reportage i Fokus signerat Emma Härdmark, Eva-Lena Jansson, DN, SvD, Amnesty, European Coalition on Oil in Sudan - ECOS, Expressen, Mårtensson, Dilsa Demirbag Stens recension av boken Affärer i blod och olja av Kerstin Lundell (Ordfront), Sudan är inte medlem i OPEC men får bistånd via OPEC:s utvecklingsfond OFID. Jag har inte kunnat reda ut vad som hänt med Block 5B, i den här artikeln från 24 april 2007 är det oklart vem som är behörig. Från 2008 finns den här kartan över 5B. Från Sudan Tribune om 5B från augusti 2009. Fredsavtalet i Sudan undertecknades 2005, läs det här hos UNMIS. Lundin Petroleum, följ aktien på nasdaqomxnordic.com

Svanberg får avsluta:

1 kommentar:

 1. Hej,

  Till Carl Bildt fördel påstås följande:

  "Carl Bildt var s k "extern" styrelseledamot dvs någon som är vald av bolagsstämman, men inte representerar huvudägaren.

  En extern styrelseledamot kan aldrig klandras för huvudägarens ageranden, utanför vad som formellt beslutats i styrelsen han sitter i."

  Skall man uppfatta det sagda på så sätt att oavsett vad förundersökningar utmynnar i kan Carl Bildt inte ställas till helt eller delvis ansvar för bolagets agerande?

  mvh

  SvaraRadera